Aktuality

04. 12.
Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Oznámení o přerušení provozu v době vánočních prázdnin
30. 08.
Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
30. 06.
Informace k prázdninovému provozu

Informace k prázdninovému provozu

Žádáme rodiče, aby si důkladně pročetli informace k platbám školného i stravného.

Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace

Vážení rodiče,
vítejte na webových stránkách Mateřské školy Poděbradova. Jsme velmi rádi, že jste navštívili naše stránky a mohli se tak podrobněji seznámit s naší školou a jejím prostředím. Doufáme, že zde naleznete potřebné informací o vzdělávání dětí, personálu i organizaci naší mateřské školy. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Naše mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem předškolního věku dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "S Poděbradkou poznáváme svět".

Mgr. Veronika Hrbáčová, ředitelka MŠ

Mateřská škola

V současné době je kapacita MŠ 72 dětí.

Moderní technologie

Škola se profiluje jako moderní vzdělávací instituce, která aktivně využívá moderní výukové technologie s přístupem k internetu, jako jednu z alternativ pro obohacení a zpestření výuky. Děti jsou mimo jiné vzdělávány prostřednictvím dataprojektorů, PC, digitálních mikroskopů, programovacích Včelek, Magicboxů, apod.

Zájmová činnost

Nedílnou součástí a tradicí naší mateřské školy jsou také zájmové kroužky. V současné době můžeme nabídnout kroužek anglického jazyka, sborového zpěvu a keramický kroužek.

Školní zahrada

I přes to, že mateřská škola sídlí v samotném centru města Ostravy, naše rozlehlá a zelená zahrada nabízí dětem příjemné útočiště, které je koncipované a vybudované v přírodním stylu. Součástí zahrady je řada herních a pohybových prvků, které dětem zpestřují pobyt venku.

Bezpečná škola

Ve škole se snažíme vytvářet bezkonfliktní prostředí budované na pozitivních vztazích mezi dětmi a učiteli, tj. na vzájemném respektování obou stran a na základě partnerských vztahů mezi učitelem a dítětem i jejich rodinami.

Kulturní a společenská instituce

Našim záměrem a posláním je být otevřenou a společenskou institucí, která se vyvíjí a zdokonaluje v duchu moderních trendů. Snažíme se být školou, která oslovuje rodiče a svou mimoškolní činností nabízí i společenské a kulturní vyžití pro děti a jejich rodiny. O toto usilují všichni zaměstnanci školy.