Sovičky

SOVIČKY

Třída Soviček se nachází v přízemí mateřské školy. Docházejí zde ty nejmladší děti z mateřské školy. Výchovně – vzdělávací program je vedený převážně tak, aby děti zvládly adaptaci na mateřskou školu.

Motýlci

MOTÝLCI

Třída Motýlků sídlí v přízemí mateřské školy a docházejí zde děti 3 – 5 let. Výchovně – vzdělávací program je vedený tak, aby si děti osvojily a zvládly základní dovednosti a schopnosti, adaptovaly se na režim MŠ a dále si prohlubovali své dovednosti.

Včeličky

VČELIČKY

Třída včeliček se nachází v prvním patře mateřské školy. Věkové složení třídy je 4- 6 let. Součástí třídy je dílnička pro malé kutily. Na třídě vedeme děti k tomu, aby samy toužily objevovat svět, v celé jeho kráse.