Mateřská škola nabízí ve školním roce 2023/2024 tyto zájmové kroužky:

Keramika

Mateřská škola je vybavená keramickou dílnou s vypalovací pecí. Děti se v kroužku učí pracovat s hlínou, tvořit, /glazurovat apod. Jsou vedené k samostatné tvorbě dle své fantazie, ale taky dle daných postupů. Kroužek je vedený pedagogem, který prošel mnoha školeními a má již dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Max. kapacita je 10 dětí, přednostně přijímáme starší děti.

Sbor Jitřenka

Pod vedením zkušeného pedagoga děti procvičují různá intonační, hlasová a dechová cvičení . Děti si zdokonalují svůj hudební sluch, pěvecký projev (ve skupině i sólově) a doprovodnou hru na hudební nástroje. Děti se dále účastní různých pěveckých soutěží a vystoupení pro veřejnost. Věkově není kroužek omezen.

Anglický jazyk

Pod vedením zkušené lektorky Mgr. Adély Bohoňkové si děti hravou a veselou formou osvojují základy anglického jazyka. V letošním školním roce jsou děti rozděleny do dvou kategorií – začátečníci a pokročilí z loňského roku.