Školní vzdělávací program s názvem „S Poděbradkou poznáváme svět“ je k náhledu v jednotlivých třídách a ředitelně MŠ.