Dětem je poskytnuta vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny. Je dodržován pitný režim. Děti mají možnost se po celou dobu v MŠ napít (čaj, voda). Mezi všemi přijímanými pokrmy jsou dodržovány předepsané intervaly. Děti nenutíme k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy. Strava pro děti je zajištěná prostřednictvím dovozu firmou Aramark Services, s.r.o..

V případě jakýchkoliv otázek prosím kontaktuje hospodářku školy na tel. čísle: +420 720 076 170

Aktuální jídelníček je vyvěšen na nástěnkách a v aplikaci NAŠE MŠ. Rodičům je nově k dispozici sešit Připomínek a pochval, který bude pravidelně předkládám zástupcům firmy Aramark s.r.o..

Ceny stravného

Cena stravného Do 6 let Od 6 let
Ranní svačina 14 14
Oběd 27 33
Odpolední svačina 14 14
Celkem 55 61

Online objednávkový systém ZŠ Gen. Píky

Návod k objednávce stravy:

Přihlašovací jméno: jméno dítěte = variabilní symbol.

Přihlašovací heslo: poslední čtyři číslice var. symbolu.

Kliknout na tlačítko „přihlásit“. Vpravo nahoře je vidět stav účtu.

Pokud bude mít dítě finanční prostředky na účtu, musíte mu na každý den objednat stravu.

Přihlášení, odhlášení a změny stravy provádějte elektronicky nejpozději den předem do 13.00 hod. První den nemoci je možno vyzvednout oběd v budově mateřské školy v době od 11.00 do 11.10 hod. Jídlo Vám bude vydáno do vlastních nádob. Strava je určena k okamžité spotřebě! Další dny musí zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásit.

Žádáme zákonné zástupce, aby nevyužívali pro objednání stravy tzv. BURZU.

Platby stravného provádějte pouze elektronicky na účet číslo: 115-9519720267/0100.

Při zadávání platebního příkazu musí být uveden variabilní symbol!

V případě jakýchkoliv otázek prosím kontaktuje hospodářku školy na tel. čísle: +420 720 076 170