Seznam přijatých dětí

  30. 08. 2023

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 (pdf, 190 kB)